Admission Information

Admission Information

Information for the 2020 - 2021 school year

      Ibn Seena Academy is a full-time elementary and middle school that provides instruction from Pre-K to Grade 10. We have a limited capacity for specialized instruction such as certain special education students; hence we may not be able to accept students who need such services. Any student found to be in need of specialized services beyond our capacity would be asked to withdraw from ISA and enroll in such schools/institutions that can provide those services. Admission is open throughout the year if space is available. Students are admitted to the appropriate grade level after evaluation by the Principal and other applicable entry tests. All potential new students must be accompanied by their parent in an informal interview with the staff and administration of Ibn Seena Academy

 

Admission Process

Students will not be admitted to classes without the proper age verification, previous school records (if needed), and immunization records. The admission procedure is as follows:

 1.  Application form is to be completed and signed by both parents and submitted with $250.00, which is non-refundable. A completed application is required for each child.
 2. The following completed forms are also required:
 3.  Emergency Form
  1.  Student Pick Up Form
  2.  Along with the application, the following documents will also be required:
  3.  Social Security number for each child
   1.  Birth certificate for each child
   2.  Previous school records: end of year academic report card, FSA and their standardized scores.
  4.  Up-to-date Immunization
  5.  Physical Health Examination Records
  6.  Psychological/social/developmental reports, and any other relevant information
  7.  Allergy and/or any medical condition
  8.  Any other information
 4.  
Wi?cej slotów = wi?cej zabawy Nowe gry zawsze oznaczaj? now? technologi?. W nowych slotach gry online kasyno automaty znajdziesz bardziej zaawansowan? i szczegó?ow? grafik?, bardziej wyrafinowane ?cie?ki d?wi?kowe, bardziej przyjazn? dla u?ytkownika rozgrywk? i tak dalej.

Najnowsze darmowe sloty s? tak zoptymalizowane, ?e nie obci??aj? zbytnio Twojego komputera lub przegl?darki, niezale?nie od tego, czy grasz w gry HTML5 czy Flash, co oznacza, ?e wszystko dzia?a szybko i p?ynnie, a Ty nie musisz czeka? na odpowied? gry. Zaawansowana grafika jest kluczem do nowych darmowych automatów do gry, poniewa? raczej nie znajdziesz w?ród nich prostych produktów 2D. Wi?kszo?? z nowych darmowych slotów to jasne i kolorowe gry 3D z osza?amiaj?cymi animacjami i bardzo szczegó?owymi symbolami gry stworzonymi przez profesjonalnych projektantów. S? one zabawne do gry i po prostu pi?kne, wi?c je?li lubisz obrazki, lepiej wybra? nowe darmowe automaty ni? bardziej klasyczne opcje. ?cie?ki d?wi?kowe do nowych darmowych automatów do gry s? cz?sto tworzone przez znanych kompozytorów, dzi?ki czemu mo?na us?ysze? nie tylko d?wi?k kr?c?cych si? b?bnów, ale tak?e przyjemn? muzyk?.

Oczywi?cie wszystkie te rzeczy nie s? konieczne, aby gra? w gry kasynowe i mo?na równie? wygra? pieni?dze w prostym slocie, ale wspania?a grafika, przyjemne ?cie?ki d?wi?kowe i ogólnie p?ynna rozgrywka o?ywiaj? zwyk?ego jednor?kiego bandyt? i przyci?gaj? miliony graczy do kasyn online, aby zagra? w najnowsze automaty online.